Verzending binnen 3 werkdagen | Verzendkosten € 3,95 | Gratis verzending vanaf € 29,95 | Verkoopvoorwaarden

Wie is Jezus?

Leeftijd: 4-6 jaar. Ook voor jonge kinderen is het belangrijk te weten wie Jezus is. Hij is meer dan het kindje in de kribbe. Jezus heeft tussen de mensen gewoond en geleefd. Hij kwam zieke mensen tegen, ontmoette kinderen, deed wonderen en zorgde voor mensen. Hij spreekt altijd de waarheid en is zelfs sterker dan de dood! Wat belangrijk is het, het jonge kind te vertellen dat Jezus ook voor hen zorgt, van hen houdt, geneest, is gestorven en is opgestaan. Door met de kinderen dit lesboek te behandelen zullen ze een beeld krijgen van wie Jezus is.


Lesinhoud

Les 1 Jezus roept
Roeping van de eerste discipelen
Matteu?s 4:18-22 en Lucas 5:1-11

Les 2 Jezus, vriend van iedereen
Zacheu?s
Lucas 1:19:1-10

Les 3 Jezus maakt je blij
De bruiloft te Kana
Johannes 2:1-11

Les 4 Met Jezus hoef je niet bang te zijn

De storm op het meer
Marcus 4:35-41

Les 5 Jezus geeft ons te eten
Spijziging van de 5000
Lucas 9:10-17

Les 6 Jezus leert ons 
De wijze en de dwaze man
Matteu?s 7:24-27

Les 7 Jezus zorgt voor jou

De Goede herder
Lucas 15:1-7

Les 8 Jezus houdt van alle kinderen
De kinderzegening
Marcus 10:13-16

Les 9 Wat Jezus zegt is waar
De hoofdman te Kapernau?m
Lucas 7:1-10

Les 10 Jezus is sterker dan de dood
Het dochtertje van Jaïrus
Marcus 5:21-43

Les 11 Jezus hoort je als je roept
Bartimeu?s
Marcus 10:46-52

Les 12 Jezus bedanken

De tien melaatsen
Lucas 17:11-19 

Fysiek
€ 23,15
IN WINKELMAND
Digitaal (PDF)
€ 25,85
IN WINKELMAND


Terug naar
site