Verzending binnen 3 werkdagen | Verzendkosten € 3,95 | Gratis verzending vanaf € 29,95 | Verkoopvoorwaarden

Gelijkenissen

Leeftijd: 10-12 jaar. Eén van de manieren waarop de Here Jezus de mensen onderwijst, is aan de hand van gelijkenissen. Als je goed luistert ontdek je wat Hij ook tot ons te zeggen heeft!

Lesinhoud

Les 1 Het Koninkrijk van God
Matteüs 13:3-17
Doel van de gelijkenissen, Bodemsoorten

Les 2 De grootste schat
Matteüs 13:44-50
De schat, De parel, Het visnet

Les 3 Gaven en talenten
Lucas 19:11-27
De medewerkers van de edelman

Les 4 Blijf bidden
Lucas 18:1-8 en Lucas 11:1-13
De onrechtvaardige rechter
De vriend, midden in de nacht

Les 5 Je naaste
Lucas 10:25-37
De barmhartige Samaritaan

Les 6 De minste willen zijn
Lucas 18:9-14 en Lucas 14:7-11
De trotse Farizeeër en de slechte tolontvanger
De bruiloft

Les 7 Wat ben ik rijk!
Lucas 12:16-21 en Lucas 14:10-24
De rijke dwaas, Het grote feest

Les 8 Gods liefde
Matteüs 18:12-14 en Lucas 15:18-32:
Verloren schaap, Verloren munt, Verloren zoon

Les 9 Hij komt terug!
Matteüs 25:1-13, Matteüs 24:45-51, Marcus 13:34-37
De 10 bruidsmeisjes, De wijze en de trouwe dienstknechten,
De heer die op reis ging

Les 10 Wie ben je echt?
Matteüs 21:28-44
De twee zonen, De slechte boeren

Les 11 Vergeven
Matteüs 18:21-35
De onvruchtbare vijgenboom,
De bruiloft, De ondankbare schuldenaar

Les 12 Herhalingsles

Fysiek
€ 22,65
IN WINKELMAND
Digitaal (PDF)
€ 25,30
IN WINKELMAND


Terug naar
site