Terug naar de basis

Uitverkocht

Auteur: Kees Goedhart.

De schrijver, een geliefd Bijbelleraar, heeft de gave om belangrijke geloofsprincipes duidelijk en begrijpelijk uit te leggen. De waardevolle studies in dit boek behandelen de fundamentele waarheden van het christelijk geloof, zoals bekering, wedergeboorte, de doop in de Geest, geestelijke strijd, lofprijzing en aanbidding, bidden en vasten. In totaal worden veertig belangrijke Bijbelse onderwerpen compact, helder en Bijbels onderbouwd uitgewerkt.

€ 0,00


Terug naar
site