En wij hebben ons geloof behouden

Uitverkocht

 

Auteur: Else Vlug.

In dit boek vertelt Else Vlug hoe zij en haar man Peter door de Heer zijn vastgehouden - vele jaren lang, in perioden van glorieuze geloofsoverwinning en in tijden van onbegrijpelijke beproeving. Deze biografie is niet alleen een levensbeschrijving van een bekend echtpaar, een gezin, een familie, maar voor een groot deel ook van de pinksterbeweging - van binnenuit. Een boek dat getuigt van Gods trouw en de lezer bemoedigt en aanspoort om de goede strijd te strijden.

€ 0,00


Terug naar
site